Centreret-Psykoterapi


Traume


For at vide hvad traume er og hvad man gør ved det, er det vigtigt, at vide det er en ganske naturlig reaktion, som er en nødvendighed for at kunne reagere i en presset situation.


Problemet kommer først hvis ikke der bliver efterbearbejdet...


Mit speciale giver et tydeligt billede på:


          - Hvad traume er?

          - Hvad gør traume ved vores liv?

          - Hvordan arbejder man med et traume?


Klient-centreret


Et projekt beskriver rammen omkring min arbejdsmetode. Metoden hedder Klientcentreret Psykoterapi. Projektet indeholder en case, som beskriver min indgangsvinkel til at arbejde med psykoterapi.Projekt Klient-centreret psykoterapi


"Det er ikke nok at forstå klienten, men at klienten også føler sig forstået"